Informace pro spotřebitele

Pokud dojde ke sporu mezi advokátem a klientem – spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je klient – spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru (www.cak.cz) jakožto zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.