Potřebujete právní služby?

Nabízíme právní služby v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, rodinného práva, práva na ochranu osobnosti, spotřebitelského práva, cizineckého práva a souvisejících právních oblastech. Naše služby zahrnují právní poradenství včetně zpracování právních rozborů a rešerší, zastupování klientů před soudy a jinými orgány, přípravu a revizi smluvní, korporátní a procesní dokumentace a další doplňkové služby. Právní služby jsou poskytovány v českém a anglickém jazyce.

Volejte (+420) 602 363 570

Napište nám
info@ak-frejtichova.cz

Obraťte se na nás telefonicky (ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod.), e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Ve zprávě prosíme stručně popište základní skutečnosti Vašeho případu a uveďte Vaši představu o požadovaných právních službách. v nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat ohledně naší nabídky a případných doplňujících dotazů.

JUDr. Dominika Frejtichová, Advokátní kancelář

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář poskytuje právní služby českým i zahraničním fyzickým osobám a podnikatelům. Klademe důraz na včasnost, kvalitu a spolehlivost poskytovaných právních služeb. Spolupracujeme s řadou externích poradců z oblasti daní a účetnictví, auditu, insolvencí a znaleckých, překladatelských, notářských a exekutorských služeb. Níže uvádíme základní přehled poskytovaných právních služeb. v případě jakéhokoliv specifického požadavku nás kontaktujte.

Podnikatel

Podnikatelům nabízíme komplexní právní služby při založení a správě obchodních společností, přípravě a revizi obchodněprávní dokumentace, poradenství v pracovněprávní problematice a zastoupení při soudním a mimosoudním řešení sporů.

Občan

Občanům nabízíme právní služby v rámci práva na ochranu spotřebitele, rodinného práva, pracovního práva a cizineckého práva. Nabízíme rovněž poradenství a zastoupení při soudním a mimosoudním řešení sporů nebo v nesporných řízeních.

Nemovitosti

V právních záležitostech týkajících se nemovitostí nabízíme přípravu a revizi smluvní dokumentace, včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, stavebním úřadem, poradenství a zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí.

JUDr. Dominika Frejtichová

Advokátka

JUDr. Dominika Frejtichová získala praxi při samostatném poskytování právních služeb i ve spolupráci s předními českými advokátními kancelářemi a obchodními korporacemi. Poskytovala právní služby českým i zahraničním občanům, malým, středním i velkým obchodním korporacím, státu i neziskovému sektoru. v rámci své praxe zastupovala klienty v řízení před obecnými soudy v občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních i trestních řízeních, před správními orgány i při mimosoudním řešení sporů. Dále poskytovala právní poradenství a zajišťovala smluvní dokumentaci pro převody, zatížení a další dispozice s nemovitostmi, včetně zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem a spolupráce s realitními kancelářemi. Zajišťovala pro klienty veškeré právní záležitosti týkající se založení, správy i likvidace obchodních korporací, včetně přípravy a revize korporátní, pracovněprávní a smluvní dokumentace, zastoupení při soudním a mimosoudním řešení obchodněprávních sporů a správě a vymáhání pohledávek. JUDr. Dominika Frejtichová absolvovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci na téma Ochrana veřejně známé osobnosti v médiích.

Template