Právní služby

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář poskytuje právní služby českým i zahraničním fyzickým osobám a podnikatelům. Klademe důraz na včasnost, kvalitu a spolehlivost poskytovaných právních služeb. Spolupracujeme s řadou externích poradců z oblasti daní a účetnictví, auditu, insolvencí a znaleckých, překladatelských, notářských a exekutorských služeb. Níže uvádíme základní přehled poskytovaných právních služeb. V případě jakéhokoliv specifického požadavku nás kontaktujte.

Právní služby pro podnikatele

Podnikatelům nabízíme komplexní právní služby při založení a správě obchodních společností, přípravě a revizi obchodněprávní dokumentace, poradenství v pracovněprávní problematice a zastoupení při soudním a mimosoudním obchodněprávních řešení sporů.

+ Založení a správa obchodních společností

+ Obchodněprávní dokumentace

+ Právní služby pro zaměstnavatele

+ Soudní a mimosoudní řešení sporů

Právní služby pro občany

Občanům nabízíme právní služby v rámci práva na ochranu spotřebitele, rodinného práva, pracovního práva a cizineckého práva. Nabízíme rovněž poradenství a zastoupení při soudním a mimosoudním řešení sporů nebo v nesporných řízeních.

+ Spotřebitelské právo

+ Rodinné právo

+ Pracovní právo

+ Cizinecké právo

+ Soudní a mimosoudní řešení sporů

Nemovitosti

V právních záležitostech týkajících se nemovitostí nabízíme přípravu a revizi smluvní dokumentace, včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, stavebním úřadem, poradenství a zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí a doplňkové služby spojené s nemovitostním právem.

+ Smluvní dokumentace

+ Správní a soudní řízení

+ Další služby

Doplňkové služby

  • Prohlášení advokáta o pravosti podpisu
  • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby a z listinné do elektronické podoby
  • Advokátní úschova listin
  • Advokátní úschova peněz
  • Nahlížení do Centrální evidence exekucí
  • Dálkový přístup do katastru nemovitostí
  • Sledování změn v insolvenčním rejstříku

Ceník právních služeb

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář účtuje odměnu na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem. Odměna za poskytování právních služeb se odvíjí od hodnoty, složitosti a časové náročnosti věci. Součástí smlouvy o poskytování právních služeb je i náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů. Advokátní kancelář upřednostňuje ve vhodných případech účtování fixní odměny za komplexní vyřízení věci hrazené prostřednictvím zálohy poskytnuté před započetím poskytování právních služeb.

+ Smluvní odměna

+ Mimosmluvní odměna

+ Náhrada hotových výdajů

+ Náhrada za promeškaný čas

+ Záloha