Právní služby

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář poskytuje právní služby českým i zahraničním fyzickým osobám a podnikatelům. Klademe důraz na včasnost, kvalitu a spolehlivost poskytovaných právních služeb. Spolupracujeme s řadou externích poradců z oblasti daní a účetnictví, auditu, insolvencí a znaleckých, překladatelských, notářských a exekutorských služeb. Níže uvádíme základní přehled poskytovaných právních služeb. v případě jakéhokoliv specifického požadavku nás kontaktujte.

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO PODNIKATELE

Podnikatelům nabízíme komplexní právní služby při založení a správě obchodních společností, přípravě a revizi obchodněprávní dokumentace, poradenství v pracovněprávní problematice a zastoupení při soudním a mimosoudním řešení sporů.

+ ZALOŽENÍ a SPRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

+ OBCHODNĚPRÁVNÍ DOKUMENTACE

+ PRÁVNÍ SLUŽBY PRO ZAMĚSTNAVATELE

+ SOUDNÍ a MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

PRÁVNÍ SLUŽBY PRO OBČANY

Občanům nabízíme právní služby v rámci práva na ochranu spotřebitele, rodinného práva, pracovního práva a cizineckého práva. Nabízíme rovněž poradenství a zastoupení při soudním a mimosoudním řešení sporů nebo v nesporných řízeních.

+ SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO

+ RODINNÉ PRÁVO

+ PRACOVNÍ PRÁVO

+ CIZINECKÉ PRÁVO

+ SOUDNÍ a MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Nemovitosti

V právních záležitostech týkajících se nemovitostí nabízíme přípravu a revizi smluvní dokumentace, včetně zastoupení v řízení před katastrálním úřadem, stavebním úřadem, poradenství a zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí a doplňkové služby spojené s nemovitostním právem.

+ SMLUVNÍ DOKUMENTACE

+ SPRÁVNÍ a SOUDNÍ ŘÍZENÍ

+ DALŠÍ SLUŽBY

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  • Prohlášení advokáta o pravosti podpisu
  • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby a z listinné do elektronické podoby
  • Advokátní úschova listin
  • Advokátní úschova peněz
  • Nahlížení do Centrální evidence exekucí
  • Dálkový přístup do katastru nemovitostí
  • Sledování změn v insolvenčním rejstříku

CENÍK PRÁVNÍCH SLUŽEB

JUDr. Dominika Frejtichová, advokátní kancelář účtuje odměnu na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem. Odměna za poskytování právních služeb se odvíjí od hodnoty, složitosti a časové náročnosti věci. Součástí smlouvy o poskytování právních služeb je i náhrada za promeškaný čas a náhrada hotových výdajů. Advokátní kancelář upřednostňuje ve vhodných případech účtování fixní odměny za komplexní vyřízení věci hrazené prostřednictvím zálohy poskytnuté před započetím poskytování právních služeb.

+ SMLUVNÍ ODMĚNA

+ MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

+ NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ

+ NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS

+ ZÁLOHA